Συμπληρώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο παρακάτω πεδίο, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας! Προσοχή: η παραπάνω εγγραφή αφορά αποκλειστικά το newsletter και όχι την εγγραφή σας στα σεμινάρια!

 

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Το περιεχόμενο της ημερίδας αποτελεί τη βάση των γνώσεων για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα στη Συμβουλευτική. Τα οφέλη του σεμιναρίου είναι σημαντικά για κάθε φοιτητή ή επαγγελματία των ανθρωπιστικών επιστημών. Στους συμμετέχοντες προσφέρεται η ευκαιρία να διδαχθούν και να εφαρμόσουν τις βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής όπως:  Ενεργητική ακρόαση,  Αντανάκλαση συναισθήματος,  Αντανάκλαση περιεχομένου,  Περίληψη / σύνθεση, Ενσυναίσθηση (empathy). Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ποικίλες ασκήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να επιτύχουν την εφαρμογή της θεωρίας άμεσα.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Η ημερίδα αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Κατά το θεωρητικό, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις πιο διαδεδομένες κι εφαρμόσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις της ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Θα γνωρίσουν τις βασικές αρ­χές τους και κάποιες χρήσιμες τεχνικές από την κάθε μια. Τα κεντρικά θεωρητικά μοντέλα που θα επεξεργαστούμε είναι:
● Προσωποκεντρική θεραπεία (Person-centered therapy)
● Συμπεριφορική / Γνωσιακή θεραπεία (Cognitive Behavior therapy)
● Λογικοθυμική θεραπεία (Rational Emotive therapy)
● Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Transactional Analysis)
● Μορφολογική (Gestalt)
Κατά το πρακτικό μέρος, θα αναλυθούν παραδείγματα θεραπευτικής αντιμετώπισης για κάθε μια από τις προσεγγίσεις ενώ πα­ράλ­ληλα θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, role-play και εκπαιδευτικές συνεδρίες. Στόχος της διημερίδας είναι η ικανότητα εφαρμογής των βασικών τεχνικών από τους συμμετέχοντες.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
(ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Η συστημική θεραπεία είναι μία ιδιαίτερη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με πληθώρα μεθόδων και τομέων εφαρμογής. Βλέπει τον κάθε άνθρωπο μέσα στην αλληλεπίδραση των σχέσεών του με το περιβάλλον και τα συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων. Σε αυτό το σεμινάριο θα μιλήσουμε για τις βάσεις της συστημικής θεραπείας (κυβερνητική πρώτου και δευτέρου βαθμού, κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, αφηγηματική θεραπεία), την οργάνωση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης ( ορισμοί συστημάτων, οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων, κανόνες της σχέσης, συμμαχίες, ιεραρχίες όρια). Επίσης, θα εξετάσουμε τις τεχνικές μορφές συζήτησης (διαμόρφωση υποθέσεων, μορφές κυκλικών ερωτήσεων, απόκτηση και παραγωγή πληροφοριών και θεραπευτικές στάσεις) και που εφαρμόζεται (δουλειά με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες).

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΡΜΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(Ψυχοθεραπεύτρια, PGD Art Psychotherapy, BSc Psychology/Healing Arts)

• Ορισμός της σεξουαλικής κακοποίησης. • Χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακοποίησης (συνθήκες κάτω από τις οποίες συμβαίνει, χαρακτηριστικά του δράστη, της οικογένειας, κ.λπ.). • Επιπτώσεις της κακοποίησης στο παιδί και στο οικογενειακό σύστημα ΚΑΙ αργότερα στον ενήλικα που έχει υπάρξει θύμα παιδικής κακοποίησης (εικόνα εαυτού, σώματος, διαπροσωπικές σχέσεις, ενδεχόμενη ψυχοπαθολογία). • Βασικές αρχές της θεραπείας με ενήλικες θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης - κεντρικοί άξονες της θεραπείας και ζητήματα στη σχέση θεραπευτή - θεραπευόμενου.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Η Συμβουλευτική αποτελεί συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και πρακτική. Στόχος της ημερίδας είναι η ανάλυση των ει­δι­κών θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων εφαρμογής της. Θέματα προς ανάλυση και συζήτηση είναι:  Το θεραπευτικό πλαίσιο,  Το θεραπευτικό συμβόλαιο,  Αξιολόγηση συναισθηματική & κλινική,  Η θεραπευτική συμμαχία,  Το θέμα της παραπομπής,  Α­ντι­στάσεις κ άμυνες στη θεραπεία,  Το κλείσιμο της θεραπευ­τικής σχέσης. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν παραδείγματα θε­ρα­πευόμενων για το κάθε θέμα ξεχωριστά και θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, θεωρητικές και βιωματικές, στα πλαίσια της ημερί­δας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους όπως και τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της Συμβουλευτικής.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αρετή Καραμανιάν(Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια)

Το βιωματικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, που τον υποτιμούν, που θεωρούν ότι δεν αξίζουν, δηλαδή τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι τα ακόλουθα: - Ποια είναι αυτά τα παιδιά; - Πώς βιώνουν τη ζωή τα παιδιά που πιστεύουν ότι δεν αξίζουν; - Γιατί είναι σημαντικό να προσέξουμε τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση; - Υπάρχουν πρακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να τα στηρίξουμε;

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
(Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

● Η έννοια της επικοινωνίας και οι δυσκολίες επικοινωνίας στο μεγάλωμα των παιδιών ● Πώς η επικοινωνία με το παιδί γίνεται αποτελεσματική ● Η ποιότητα σχέσης γονιού – παιδιού ● Η διαμεσολάβηση της επικοινωνίας στην οικογένεια από τα μέσα επικοινωνίας. Η αποτελεσματική επικοινωνία με το παιδί αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα για τον γονιό. Η γονεϊκότητα αποτελεί πρόκληση, καθώς οι γονείς παρέχουν πρότυπα συμπεριφοράς ενώ ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν συγκρούσεις και δυσκολίες στο μεγάλωμα των παιδιών. Θα εξεταστεί η ποιότητα της επικοινωνίας και της σχέσης με το παιδί και οι παράγοντες που τη συγκροτούν ενώ ταυτόχρονα θα γίνει αναφορά στον τρόπο που η επικοινωνία της οικογένειας διαμεσολαβείται από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν σε αφθονία στο σπιτικό. Το σεμινάριο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους ειδικούς και φοιτητές στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και για παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς. 

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία


ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (50 ΩΡΕΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ (MSc BSc Σύμβουλος-Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)
ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλιν. Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικ/λόγος – Σύμβ. Ψυχικής Υγείας)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
•Ενεργητική ακρόαση • Αντανάκλαση συναισθήματος • Αντανάκλαση περιεχομένου
Περίληψη / σύνθεση • Ενσυναίσθηση (empathy)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
•Προσωποκεντρική θεραπεία (Person-centered therapy) • Συμπεριφορική / Γνωσιακή θεραπεία (Cognitive Behavior therapy)
• Λογικοθυμική θεραπεία (Rational Emotive therapy) • Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Transactional Analysis) • Μορφολογική (Gestalt)

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Σύστημα (System) • Ομοιόσταση
Αρχές επικοινωνίας • Φάσεις Ζωής της Οικογένειας
Δομή • Όρια (Boundaries) • Στόχοι και σκοποί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
•Το θεραπευτικό πλαίσιο • Το θεραπευτικό συμβόλαιο • Αξιολόγηση συναισθηματική κ κλινική
•Η θεραπευτική συμμαχία • Το θέμα της παραπομπής • Αντιστάσεις κ άμυνες στη θεραπεία
•Το κλείσιμο της θεραπευτικής σχέσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
•Ορισμός και είδη ομάδων • Σύνθεση ομάδας • Φάσεις ομάδας • Διαχείριση και συντονισμός

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Role-play
Οι μέρες θα ορισθούν από τους συμμετέχοντες και τους εισηγητές
Ανάλυση ηχογραφημένων / βιντεοσκοπημένων συνεδριών (μέσω transcripts)
Ασκήσεις τεχνικών

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική απευθύνεται σε κάθε ειδικό, φοιτητή ή επαγγελματία ο οποίος προτίθεται να διδαχθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που η Συμβουλευτική ως ψυχοθεραπεία, παρέχει. Η επεξεργασία του θα είναι θεωρητική, βιωματική και συμπεριλαμβάνεται επαρκής πρακτική εξάσκηση. Επίσης παρέχεται αναλυτική βεβαίωση παρακολούθησης.


ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

(60 ώρες) Έναρξη 19 Οκτωβρίου 2014 - Λήξη 24 Μαΐου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ, Επιστημονική Υπεύθυνη
(MSc BSc Σύμβουλος - Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (ΜSc Κλιν. Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ (PhD Επικ/λόγος – Σύμβ. Ψυχικής Υγείας)

Κάρμεν Ελευθερίου
( Ψυχοθεραπεύτρια,
PGD Art Psychotherapy, BSc Psychology/Healing Arts)

Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

● Ενεργητική ακρόαση ● Αντανάκλαση συναισθήματος ● Αντανάκλαση περιεχομένου ● Περίληψη / σύνθεση ● Ενσυναίσθηση (empathy)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

● Προσωποκεντρική θεραπεία (Person-centered therapy) ● Συμπερι­φο­ρική / Γνωσιακή θεραπεία (Cognitive Behavior therapy) ● Λογι­κοθυμική θεραπεία (Rational Emotive the­rapy) ● Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Transactional Analysis) ● Μορφολογική (Gestalt)

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ(ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ&ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

● Σύστημα (System) ●  Οργάνωση και λειτουργία συστημάτων  ●  Τεχνικές μορφές συζήτησης ●  Θεραπευτικές στάσεις ●  Εφαρμογή της συστημικής θεραπείας

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

● Ορισμός της σεξουαλικής κακοποίησης ● Χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακο­ποίη­σης ● Επιπτώσεις της κακοποίησης στο παιδί και στο οικογενειακό σύστημα ● Βασικές αρχές της θεραπείας με ενήλικες θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
(Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

● Η έννοια της επικοινωνίας και οι δυσκολίες επικοινωνίας στο με­γάλωμα των παιδιών ● Πώς η επικοινωνία με το παιδί γίνεται αποτελεσματική ● Η ποιότητα σχέσης γονιού – παιδιού ● Η διαμε­σολάβηση της επικοινωνίας στην οικογένεια από τα μέσα επι­κοι­νωνίας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

● Διατροφικές συνήθειες των παιδιών και παράγοντες που τις δια­μορ­φώνουν ● Διατροφικές διαταραχές κατά την παιδική και εφηβική ηλι­κία
● Είδη διατροφικών διαταραχών ● Αντιμετώπιση διατροφι­κών διαταραχών ● Πότε μια διαταραχή είναι παθολογική παράγοντες που τις διαμορφώνουν ● Διατροφικές διαταραχές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία ● Είδη διατροφικών διαταραχών ● Αντιμετώπιση δια­τροφικών διαταραχών ● Πότε μια διαταραχή είναι παθολογική

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΟΝΙΟΣ (ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ & ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

● Η ψυχολογία και ο ρόλος της μητέρας ● Η ψυχολογία και ο ρόλος του πατέρα ● Τύποι γονέων
Διαχείριση Ομάδας

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

●Ορισμός και είδη ομάδων ● Σύνθεση ομάδας ● Φάσεις ομάδας
● Διαχείριση και συντο­νισμός

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
(ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

● Οι έννοιες της πειθαρχίας και της οριοθέτησης ● Τα αίτια της ανυπακοής
● Η αποτε­λεσματικότητα της τιμωρίας ●  Η σημασία της επικοινωνίας και της θετικής ανάδρασης ● Τα κατάλληλα Όρια ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού ● Τεχνικές αποτελεσματικής οριοθέτησης

Η ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
● Ορισμός ● Η στάση των ενηλίκων ● Τα πέντε στάδια
● Στρατηγικές

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

● Θεραπεία και διάγνωση ● Καθρέφτης του εαυτού και γέφυρα προς το συναίσθημα ● Μέσο επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της υγιούς σχέσης με το παιδί ● Μέσο εξύψωσης του ανθρώπου ώστε να ζει την ζωή με περισσότερη χαρά και πληρότητα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

● Στάδια ένταξης στο σχολικό περιβάλλον ● ο καλός και ο κακός μαθητής
● οι στάσεις των γονιών απέναντι στο διάβασμα ● το άγχος της σχολικής επίδοσης και η σχολική αποτυχία ● ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου και οι σχέσεις με συνομηλίκους ● η σημασία της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

● Κατάθλιψη κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία ● Σχολική Φοβία
● Αγχώδεις Δια­ταραχές Νηπιακής και Παιδικής ηλικίας (Άγχος Αποχωρισμού, Διαταραχή  Αποφυγής, Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή) ● Ιδεοψυχα­ναγκα­στική Διαταραχή

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

● Συναισθήματα που προκαλεί η χρόνια ασθένεια ● Επιπτώσεις στα μέλη της οικογένειας ● Αποδοχή και προσαρμογή της οικογένειας στη χρόνια ασθένεια ● Ψυχικές καταστάσεις που βιώνει το άρρωστο παιδί ● Συνεργασία της οικογένειας με φορείς για την ομαλή εξέλιξη του άρρωστου παιδιού

ΠΑΙΔΙ & ΑΠΩΛΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ

● Αναγνωρίσιμες απώλειες στη ζωή του παιδιού (το επόμενο αδερφάκι, η έναρξη του σχολείου, η αποκαθήλωση των γονέων ως πρότυπα κα)
● Πένθος στην οικογένεια ● Διαζύγιο των γονέων


 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΕΛΙΝΑ ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ
(ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ –ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ, DESS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ WISC-III – Κλίμακα αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Στόχοι:
Εξειδίκευση στη χρήση και ερμηνεία του WISC-III,
Βαθμολόγηση του τεστ και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Πρακτική εφαρμογή του τεστ μεταξύ των συμμετεχόντων
Συγγραφή της ψυχολογικής αναφοράς

επιπλΕον σε αποκλειστικΟτητα:
Αναλυτική περιγραφή και ανάλυση και εκπαιδευτική ερμηνεία των υποκλιμάκων του τεστ,
καθώς και
Εποπτεία στη χορήγηση του τεστ

Κατασκευαστές: (Wechsler Intelligence Scale Third Edition), Ελληνική προσαρμογή και στάθμιση του WISC-III:
Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Μπεζεβέγκης, Η. & Γιαννίτσας, Ν.Δ. (1997).

Απευθύνεται: Μόνο σε ψυχολόγους (κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και φοιτητές προγραμμάτων ψυχολογίας).

Εκπαίδευση: 20 ωρών

Χορηγείται πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ/Υ-ΙV

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Στόχος:
Εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία της Ελληνικής κλίμακας αξιολόγησης
της ΔΕΠ-Υ-IV

Κατασκευαστές: Κλίμακα ADHD-IV G. J. Du Paul, T. J. Power, A. D. Anastopoulos
(στάθμιση Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Αγγελή Κατερίνα, Ευσταθίου Γιώργος)

Απευθύνεται:
Σε Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Εργοθεραπευτές, Νηπιαγωγούς, Λογοπεδικούς κ.λ.π.

Εκπαίδευση: 12 ωρών

Χορηγείται πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό